För fräsning har vi en CNC maskin TC227 samt ABENE VHF2 med digitalutrustning