För svarving har vi en mindre svarv med bra precision