Detta är vår mäthörna.
Vi kan utföra mätningar upp till 20Ghz.
Div instrument:
Nätverksanalysator  upp till 20GHz
Spektrumanalysatorer upp till 22Ghz
Effektmätning  upp till 26GHz
Här även mätning på effekter upp till 3kW
Audioanalysator
Olika generatorer från Lf till Mikrovåg.
Vi kan också göra mätningar på vägledarbaserad utrustning